El principal objectiu del curs és aconseguir una formació completa en gestió clínica moderna, en un ventall que va des de la comprensió de les seves bases, el maneig dels instruments fonamentals, la reorientació de l’activitat clínica cap a les necessitats reals dels pacients, la cerca continua de les millors pràctiques, la posada en marxa d’unitats de gestió clínica i la integració de serveis per a la cronicitat. Aquest curs està organitzat per Unió Consorci Formació (UCF). Més informació

El principal objectiu del curs és aconseguir una formació completa en gestió clínica moderna, en un ventall que va des de la comprensió de les seves bases, el maneig dels instruments fonamentals, la reorientació de l’activitat clínica cap a les necessitats reals dels pacients, la cerca continua de les millors pràctiques, la posada en marxa d’unitats de gestió clínica i la integració de serveis per a la cronicitat. Aquest curs està organitzat per Unió Consorci Formació (UCF). Més informació

El principal objectiu del curs és aconseguir una formació completa en gestió clínica moderna, en un ventall que va des de la comprensió de les seves bases, el maneig dels instruments fonamentals, la reorientació de l’activitat clínica cap a les necessitats reals dels pacients, la cerca continua de les millors pràctiques, la posada en marxa d’unitats de gestió clínica i la integració de serveis per a la cronicitat. Aquest curs està organitzat per Unió Consorci Formació (UCF). Més informació

El principal objectiu del curs és aconseguir una formació completa en gestió clínica moderna, en un ventall que va des de la comprensió de les seves bases, el maneig dels instruments fonamentals, la reorientació de l’activitat clínica cap a les necessitats reals dels pacients, la cerca continua de les millors pràctiques, la posada en marxa d’unitats de gestió clínica i la integració de serveis per a la cronicitat. Aquest curs està organitzat per Unió Consorci Formació (UCF). Més informació

El principal objectiu del curs és aconseguir una formació completa en gestió clínica moderna, en un ventall que va des de la comprensió de les seves bases, el maneig dels instruments fonamentals, la reorientació de l’activitat clínica cap a les necessitats reals dels pacients, la cerca continua de les millors pràctiques, la posada en marxa d’unitats de gestió clínica i la integració de serveis per a la cronicitat. Aquest curs està organitzat per Unió Consorci Formació (UCF). Més informació

El principal objetivo del curso es conseguir una formación completa en gestión clínica moderna, en un abanico que va desde la comprensión de sus bases, el manejo de los instrumentos fundamentales, la reorientación de la actividad clínica hacia las necesidades reales de los pacientes, la búsqueda continua de las mejores prácticas, la puesta en marcha de unidades de gestión clínica y la integración de servicios para la cronicidad. Este curso está organizado por Unió Consorci Formació (UCF)Más información