Care Knowledge Center és una plataforma de conreu del coneixement en el camp de la gestió clínica en totes les seves vessants, com la responsabilització dels ciutadans en la cura de la seva salut, la implicació dels pacients en les decisions clíniques, el foment de les pràctiques clíniques de valor, la potenciació del treball en equip multidisciplinar, la integració de serveis per a l’atenció de qualitat de les persones amb necessitats sanitàries i socials complexes, o el debat per ajustar els processos de final de vida a les sensibilitats de cada persona, per posar alguns dels temes més significats.

Care Knowledge Center posa a l’abast de la comunitat professional, cursos de formació online d’autor, amb tu tories personalitzades, que tenen per finalitat aportar coneixements dels temes més actuals, elements conceptuals per a la reflexió, metodologies pràctiques per formentar la innovació, exemples i exercicis amb dades reals per resoldre, a més de kits d’idees per aplicar reformes estructurals.

  Noticias / Noticies / News

  Picture of Admin CKC
  [New Course] PINNTS
  by Admin CKC - Thursday, 9 November 2017, 10:19 AM
   

  New training proposal joins CKC! This is the PINNTS course (INNovation and Technology Projects in the field of Health). Do not hesitate to ask us if you want more information.

   
  Picture of Admin CKC
  Bienvenidos / Benvinguts / Welcome
  by Admin CKC - Wednesday, 20 January 2016, 9:14 AM
   

  Starting the first course of the CKC platform. This is the first edition of the course "Clinical Management: Foundations / Advances / Challenges, which has been launched with collaboration with Unió Consorci Formació (UCF). From here we welcome students and hope you enjoy the course and that ...

  Read the rest of this topic
  (152 words)